Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (TECHNAP) είναι μια τεχνική εταιρεία με έδρα στην Κοζάνη. Από την ίδρυσή της έως σήμερα δραστηριοποιείται σε ποικίλους τομείς τεχνικών έργων όπως η Κατασκευή Έργων Υποδομής, Κτηριακών και Βιομηχανικών Έργων, Ενεργειακών και Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων. Στους τομείς κατασκευής και μελέτης – κατασκευής δημοσίων έργων το εργοληπτικό πτυχίο της είναι 4ης τάξης. Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ εφαρμόζει πιστοποιημένα συστήματα ISO 9001:2015 Διαχείριση Ποιότητας, ISO 14001: 2009 Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και OHSAS 18001: 2007 Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας.

Διαθέτει μία πολύ-επιστημονική ομάδα μηχανικών, σχεδιαστών και τεχνικών που παρέχουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών μηχανικού με στόχο τη δημιουργία καινοτόμων και οικονομικά αποδοτικών λύσεων, αξιοποιώντας τις κατάλληλες τεχνολογίες και μεθοδολογίες. Σε όλα τα έργα στα οποία έχει συμμετάσχει ως αποκλειστικός ανάδοχος ή υπεργολάβος ή μέλος κοινοπραξιών, ακόμη και τα πιο απαιτητικά, έχει επιτύχει υψηλά επίπεδα ποιότητας και αξιοπιστίας δημιουργώντας σε κάθε νέο έργο την κατάλληλη σύνθεση επιστημονικής και τεχνικής ομάδας. Η ισχυρή και αποτελεσματική οργανωτική της δομή της εξασφαλίζει την επιτυχή ολοκλήρωση κάθε έργου που αναλαμβάνει.

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα της εταιρίας επικεντρώνονται στον τομέα σύνδεσης της ψηφιοποίησης με τις παρεχόμενες υπηρεσίες των κατασκευαστικών και μελετητικών εταιριών (π.χ. εισαγωγή ψηφιακών μοντέλων στην παρακολούθηση της κατασκευής αλλά και στη διάρκεια ζωής των έργων), στη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας της και στην εξέλιξη των υπηρεσιών που προσφέρει στους πελάτες της (ταυτότητα κτιρίου).

Αναγνωρίζοντας τον υψηλό ανταγωνισμό, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, έχει στρέψει το ενδιαφέρον της στην αξιοποίηση τεχνολογίας αιχμής (όπως το Building Information Modeling) αλλά και την περαιτέρω ανάπτυξη της για τα κατασκευαστικά έργα. Τέλος η εταιρία στρέφει την προσοχή της και στη διεύρυνση του εμπορικού τομέα της εταιρίας με τη δημιουργία τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης με στόχο την εισαγωγή καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών στην αγορά των τεχνικών έργων.

http://www.technap.gr/content/texniki-anaptyksi-atebe

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

Ο κ. Παρασκευόπουλος είναι Δρ. Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ(2006) και Μεταδιδάκτορας Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΘ (2012). Συμμετέχει ενεργά ως ερευνητής σε ερευνητικά προγράμματα στα τμ. Πολιτικών και Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΘ από το 2002 μέχρι σήμερα (περισσότερα από 10 ερευνητικά προγράμματα). Έχει διατελέσει Επιστημονικός Υπεύθυνος ερευνητικού προγράμματος (2019) και έχει δημοσιεύσει πάνω από 50 εργασίες σε αναγνωρισμένα επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Στο πλαίσιο των ερευνητικών προγραμμάτων έχει ασχοληθεί με ανάπτυξη λογισμικού για ανάλυση κατασκευών, ανάπτυξη αναλυτικών μοντέλων επαφών στερεών σωμάτων και μοντελοποίηση σύνθετων στοιχείων μηχανών για μηχανολογικές εφαρμογές, τα τελευταία για εταιρία λογισμικού με έδρα την Αμερική. Από το 2013 εργάζεται ως εξωτερικός συνεργάτης στην εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού 3π Πενέλης Λογισμικά ΕΠΕ, ως υπεύθυνος για την ανάπτυξη και επέκταση κώδικα λογισμικού για τη διαστασιολόγηση κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος. Ο κ. Παρασκευόπουλος έχει 17ετή επαγγελματική εμπειρία σε στατικές μελέτες κατασκευών μεγάλης κλίμακας στην Ελλάδα και το εξωτερικό και είναι έμπειρος χρήστης πολλών προγραμμάτων για την ανάλυση κατασκευών (Scia Engineer, ETABS, SAP2000, SOFISTIK, FESPA, ΑNSYS, NASTRAN, ADAMS, HyperWorks, κ.α.). Έχει συνεργαστεί με τις εταιρίες Πενέλης Σύμβουλοι Μηχανικοί ΑΕ, ΑΚΤΩΡ, ΤΕΡΝΑ, ΤΕΡΝΑ Oversees, Redex, Vinci, EDIL κ.α. και έχει εκπονήσει μεγάλο αριθμό μελετών σε Ελλάδα, Κύπρο, Αμερική, Μπαχρέιν, κτλ. Ενδεικτικά, έχει συμμετάσχει στη μελέτη εφαρμογής του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στην Αθήνα, στη μελέτη εφαρμογής του θερμοηλεκτρικού σταθμού της ΔΕΗ Πτολεμαϊδα V, του Leroy Merlin στην Αθήνα, του Ellipse Building στη Νέα Υόρκη, των πύργων στην μαρίνα Αγίας Νάπας, κ.α.

ΚΥΡΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

REDI ENGINEERING

H εταιρεία REDI Engineering Solutions IKE είναι ο βασικός υπεργολάβος για τη δημιουργία της καινοτόμου πλατφόρμας που αναπτύσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος DICON. Η REDI είναι μια νεοσύστατη, πολλά υποσχόμενη εταιρεία εταιρεία η οποία δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της πολυετούς συνεργασίας των μελών της σε διάφορους τομείς, αξιοποιώντας τις ισχυρές δεξιότητές τους. Η εταιρεία παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες συμβούλου μηχανικού σε μελέτες νέων και υφιστάμενων κατασκευαστικών έργων, προωθώντας τη χρήση νέων τεχνολογιών και την αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας και της βιωσιμότητας του δομημένου περιβάλλοντος για πολλαπλούς κινδύνους.

ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ

Η κ. Στεφανίδου είναι Δρ. Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ (2016) με μεταπτυχιακό στον Αντισεισμικό Σχεδιασμό Τεχνικών Έργων (2007). Έχει 10ετή ερευνητική εμπειρία έχοντας συμμετάσχει σε 9 ερευνητικά προγράμματα από το 2007 μέχρι σήμερα. Έχει εργαστεί ως επί συμβάσει ερευνήτρια σε πανεπιστήμια (ΑΠΘ, ΕΜΠ) και ερευνητικά κέντρα (Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών), ενώ έχει εκπονήσει έρευνα για εταιρείες λογισμικού (3π Πενέλης Λογισμικά ΕΠΕ, Τεχνικός Οίκος Λογισμικού ΤΟΛ) και τη βιομηχανία (ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε.). Έχει συγγράψει και δημοσιεύσει πάνω από 40 εργασίες σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια. Έχει εμπειρία στην ανάπτυξη κώδικα και λογισμικού για την ανάλυση και διαστασιολόγηση κατασκευών και γνώσεις προγραμματισμού (Fortran, Python, VBA, Matlab). Η κ. Στεφανίδου έχει 12ετή επαγγελματική εμπειρία σε στατικές μελέτες κατασκευών μεγάλης κλίμακας στην Ελλάδα και το εξωτερικό και είναι έμπειρη χρήστης πολλών προγραμμάτων για την ανάλυση κατασκευών (Scia Engineer, ETABS, SAP2000, SOFISTIK, OpenSees FESPA, etc). Έχει συνεργαστεί με τις εταιρείες Πενέλης Σύμβουλοι Μηχανικοί ΑΕ, ΑΚΤΩΡ, ΤΕΡΝΑ, ΤΕΡΝΑ Oversees, Redex, Vinci, EDIL κ.α. και έχει εκπονήσει μεγάλο αριθμό μελετών σε Ελλάδα, Κύπρο, Μπαχρέιν, κτλ. Ενδεικτικά, έχει συμμετάσχει στη μελέτη εφαρμογής του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στην Αθήνα, στη μελέτη εφαρμογής του θερμοηλεκτρικού σταθμού της ΔΕΗ Πτολεμαϊδα V, του Leroy Merlin στην Αθήνα, των πύργων στην μαρίνα Αγίας Νάπας, κ.α.

ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ο κ. Μαρκογιαννάκης Κωνσταντίνος αποφοίτησε από το τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου, το 2010 και συνέχισε το Β κύκλο προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών του ως Πολιτικός Μηχανικός στα Πανεπιστήμια Brunel και City στο Λονδίνο έως το 2014. Η μεταπτυχιακή του διατριβή αφορούσε την ανάπτυξη κώδικα για τη διερεύνηση της σεισμικής απόκρισης προσομοιωμάτων/μοντέλων κτιριακών κατασκευών. Διαθέτει 5ετή επαγγελματική εμπειρία στην επίβλεψη δημοσίων και ιδιωτικών έργων (κτιριακών, οδοποιίας, ενεργειακών, ηλεκτρομηχανολογικών) και στη διαχείριση τους. Είναι έμπειρος χρήστης λογισμικών όπως Cad (Cadware, Autodesk Civil 3D), πακέτο λογισμικού της 4Μ, MS project, Εργολήπτης κ.α. Επίσης συμμετέχει ενεργά στη διαχείριση των επενδυτικών προγραμμάτων της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΤΕΒΕ. Από το 2015 είναι Αντιπρόδερος της εταιρίας και υπεύθυνος οικονομικής διαχείρισης.

ΤΡΙΓΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Ο κ. Τριγώνης Σταύρος είναι MSc Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ (2009) με μεταπτυχιακό στη Διαχείριση Τεχνικών Έργων (2012). Η μεταπτυχιακή του διατριβή αφορούσε στην αύξηση της απόδοσης προσωπικού σε εταιρίες τεχνικών έργων με τη δημιουργία κινήτρων. Διαθέτει 10ετή επαγγελματική εμπειρία στην επίβλεψη δημοσίων και ιδιωτικών έργων (κτιριακών, οδοποιίας, ενεργειακών, ηλεκτρομηχανολογικών) και στη διαχείριση τους. Eίναι έμπειρος χρήστης λογισμικών όπως CAD (Autodesk Civil 3D, Map, Architectural, ΚΤΙΡΙΟ, MicroSurvey), Autodesk 3ds max (Λογισμικό Σχεδίασης 3D μοντέλων και Φωτορεαλισμού), πακέτο λογισμικού της 4Μ, MS project, Εργολήπτης κ.α. Από το 2016 είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΤΕΒΕ.

ΜΙΞΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ο κ. Μίξιος Κωνσταντίνος είναι Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ(2018) και κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Ειδίκευσης (MSc.) στον Αντισεισμικό Σχεδιασμό των Κατασκευών του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ(2019).Επίσης, είναι υποψήφιος διδάκτορας στο τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ(2020-present). Η μεταπτυχιακή του διατριβή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος EXCHANGE-Risk(HORIZON 2020) στο οποίο εργάστηκε ως ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο, Καναδάς. Η διατριβή του αφορούσε την παραμετρική μελέτη της μονότονης και ανακυκλιζόμενης μηχανικής συμπεριφοράς εδάφους – αγωγού με την μέθοδο τον πεπερασμένων στοιχείων και την επαλήθευση πειραματικών αποτελεσμάτων. Έχει ασχοληθεί με την ανάπτυξη προγραμμάτων πεπερασμένων στοιχείων και διαθέτει γνώσεις προγραμματισμού( Python, Java, C++, Matlab, Tkl). Είναι χρήστης προγραμμάτων ανάλυσης κατασκευών (OpenSees, SAP2000, SCIA Engineer, Kratos Multiphysics) και έχει εμπειρία στη χρήση λογισμικού CAD(AutoCAD). Έχει συμμετάσχει ως Code Contributor σε προγράμματα Open Source.

ΝΤΟΒΑΣ ΠΑΥΛΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ

Ο κ. Ντόβας Παύλος-Ραφαήλ είναι Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός (ΑΠΘ 2018) και κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Ειδίκευσης (MSc) στον Αντισεισμικό Σχεδιασμό των Κατασκευών (ΑΠΘ 2019). Το αντικείμενο της μεταπτυχιακής του διατριβής αφορούσε την ανάπτυξη μακρο-στοιχείων για την αριθμητική προσομοίωση αγωγών φυσικού αερίου στο πεδίο της αλληλεπίδρασης αγωγού-εδάφους. Η εκπόνηση της μεταπτυχιακής του διατριβής πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος EXCHANGE-Risk(HORIZON 2020) για το οποίο εργάστηκε ως ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο του Καναδάς. Κατέχει γνώσεις προγραμματισμού (Python, Matlab) και εμπειρία στη χρήση λογισμικού CAD(AutoCAD) και ανάλυση κατασκευών (SAP2000, Dlubal RFEM, SCIA Engineer).